Kapcsolat

Kosztolányi Tibor
Telefon: +36 70 382 2155
E-mail: 
Cím: 4029 Debrecen, Csonka u. 10.  (Kapu mögött jobbra, az első lakás.)

Időpont-egyeztetés: telefonon vagy személyesen!

Felhívnám a fi­gyelmet az idő­pon­tok pon­tos betar­tá­sára! A keze­lé­sek egy fo­lya­matos idő­ren­det kö­vet­nek, ezért a köl­csö­nös oda­figye­lés és tisz­telet nagyon fontos a terá­pia már ezen szaka­szá­ban is.