Kapcsolat

Kosztolányi Tibor
shiatsu-gyógyász és oktató

Telefon: +36 70 382 2155
E-mail: 
Helyszín: Harmóniaház
Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 2.  (az udvarban a jobb oldali lépcsőház, magasföldszint)

 
Időpont-egyeztetés: telefonon vagy személyesen!

Felhívnám a fi­gyelmet az idő­pon­tok pon­tos betar­tá­sára! A keze­lé­sek egy fo­lya­matos idő­ren­det kö­vet­nek, ezért a köl­csö­nös oda­figye­lés és tisz­telet nagyon fontos a terá­pia már ezen szaka­szá­ban is.